Lean Akademiet – Kursing og sertifisering i LEAN


SE TILBUD og LAST NED BROSJYRE: KAIZEN(TM) Lean Black Belt, med tilbudsfrist 28. Februar: 2020_12_KAIZEN Lean Black Belt _ Invitasjon fra Kaizen Institute

Kaizen Institute skal være Norges ledende leverandør av kurs og sertifiseringer innen LEAN og kontinuerlig forbedring! Vi har kursholdere med lang operativ Lean-erfaring både gjennom linjeledelse og som konsulenter mot både offentlige og private virksomheter. Kaizen Institute tilbyr et bredt spekter av kurs og opplæringsaktiviteter, både åpne kurs og bedriftsinterne opplegg over hele landet.

Filtrer på sted, kurstype og dato for å finne kursene som passer deg.

Yellow Belt

1. første nivå. For alle som ønsker å forstå hvordan Lean kan bidra til forbedring i egen virksomhet. Essensielt for funksjoner som er involvert i kontinuerlig forbedringsarbeid.

LES MER

Green Belt

2. nivå. For alle som ønsker å kunne bruke Lean til reell forbedring i egen virksomhet. Svært relevant for linjeledere m.t.p. å akselerere forbedringene innenfor eget ansvarsområde.

LES MER

Black Belt

3. nivå. For de som ønsker å bli spydspissen i forbedringsarbeidet i egen virksomhet (eller tilby tjenester mot andre virksomheter). Svært relevant for virksomhetsledere og overordnet linjeledelse m.t.p. å akselerere forbedringene innenfor virksomheten.

LES MER

Lean sertifisering og kurs

Kompetanse dreier seg om evne til å møte krav, forventninger, situasjoner og utfordringer. Når en arbeider med LEAN som på mange måter er tuftet på tenkningen om lærende organisasjoner, så får frasen om at kompetanseutvikling er en ”never ending story”, ny næring.

Vårt mål med å sette kompetanseutvikling på dagsorden er å bidra til utvikling av organisasjonen, teamene og ikke minst den enkelte medarbeider.

Det betyr at vi gjerne vil være en leverandør av gode, tilpassede kurs og opplæringsaktiviteter i forbindelse med oppstart og gjennomføring av LEAN-prosjekter, så
vel som å kunne bidra med tilpassede tjenester for virksomheter som er godt i gang med LEAN.

LEAN-initiativ krever både informasjonsaktiviteter og kursing av ansatte. Det gjelder både ledere og medarbeidere. I tillegg finner mange det relevant å utdanne egne veiledere og
prosjektledere.

Ta kontakt med John-Are Tharaldsen på telefon 930 08 817 eller på epost: jtharaldsen@kaizen.com / jat@lean.no for nærmere informasjon.