Green Belt


Lean Green Belt sertifisering

På Lean Green Belt kurs går vi igjennom sentrale temaer innenfor det vi kaller «daglig forbedring». Daglige mål, team-sammensetning, teamledelse, struktur, visuell styring (gjennom tavletilnærming) og utvikling samt forbedring av beste praksis er sentrale elementer her. Gjennom ulike øvelser og realistiske case blir den enkelte utfordret og får «kjenne litt» på hverdagen i et arbeidsteam.

Teamleders oppgaver og misjon blir også grundig gjennomgått.

Kurset gir deg mulighet til å bli Lean Green Belt sertifisert, et internasjonalt anerkjent kompetansebevis.

Varighet og opplegg

Tradisjonelt kurs: Kurset går over 2 dager i kurslokale

Virtuelt kurs: 4 webinarer a 3 timer i Microsoft Teams.

Pedagogisk har kursholdere fokus på å benytte egen-erfaringer inn i kursopplegget slik at teorien blir eksemplifisert og tilgjengeliggjort for den enkelte kursdeltakere.

Dette lærer du i løpet av kurset

  • Lean Ledelse, herunder suksesskriterier, endringsledelse og endringsmotstand
  • Verdiskapende fokus i teamets leveranser
  • Etablere daglige mål på team-nivå
  • Forstå viktigheten av mange små forbedringer
  • Bygge autonome team
  • Lean-modenhetsnivå. Hvor er din virksomhet?
  • Innføring i praktisk forbedringsarbeid på team-nivå
  • Design og bruk av Lean tavler. Tavleledelse.
  • Problemløsning med KAIZEN mindset
  • Link mellom Visjon – Mål – aktivitet; hvordan oppnå flere gode dager sammen som team og virksomhet

Hvem passer kurset for

Kurset passer for alle medarbeiderne i virksomheten. Spesielt tilrettelagt for team-ledere på ulike nivåer i organisasjonen. Kurset passer også for ledere som ønsker å forstå sammenhengen mellom virksomhetens strategi og leveranse- og forbedringsarbeid på team-nivå.

Bli sertifisert

Ved bestått eksamen sertifiseres deltakeren som «Lean Green Belt». Sertifiseringen gir mulighet for senere påbygging til «Lean Black Belt».

Meld deg på våre kurs!

Lær hvordan du kan realisere strategiske mål for din virksomhet gjennom våre kurs i Strategisk Lean. Vår omfattende erfaring og ekspertise innenfor lean gir deg verktøyene og kunnskapen du trenger for effektiv og bærekraftig verdiskapning.