Lean Black Belt – Strategisk kraft

Lean Black Belt sertifisering

Vår historie som Norges eldste rendyrkede Lean-rådgivnings selskap gir oss en naturlig trygghet og tyngde. Vår tilnærming til Lean er strategisk og helhetlig og våre konsulenters erfaringer med både norske og utenlandske virksomheter speiler teorien i reelle forbedrings-initiativ.

På Lean Black Belt sertifisering får du kunnskapen, som gir deg den faglige tryggheten til å lede Lean–prosesser på en effektiv måte i egen virksomhet. Du vil bli vurdert som en naturlig, sentral ressurs i strategiske forbedringsprosjekter.

Varighet og opplegg av Lean Black Belt kurset

Kurset går over 4 webinarer a 3 timer samt 3 kursdager i Oslo. Påmelding forutsetter at man er sertifisert Yellow og Green belt.

Etter bestått eksamen blir du en av flere hundre Lean Black Belt sertifiserte gjennom Lean Consulting AS.

«

Når det gjelder deres Black Belt-kurs/utdannelse så vil jeg si at det løftet hele min organisasjon umiddelbart til et mye høyere nivå innen LEAN og prosessutvikling.

Vi hadde jobbet med LEAN i tre år, men etter at jeg, og andre ledere hos meg, fikk gjennomført deres opplegg så fikk vi en umiddelbar effekt, og vi utviklet og forbedret vår «LEAN driftsstrategi» mer på tre mnd. enn de tre foregående årene:

KTI (Kundetilfredshetsindeksen) økte raskt med 10-15 punkter! Produktivitetsvekst pr. år spratt over 15% gjennom aktiv anvendelse av LEAN prinsipper og metoder! Medarbeidertilfredsheten økte!

Avdelingsdirektør hos større norsk finansaktør

Temaer

Temaer som blir gjennomgått i Lean Black Belt kurset

lean.no modellen

Lean som strategi for å skape vekst og levere mer verdi til kunder/brukere

Leans underliggende prinsipper

Forstå grunnleggende prinsipper i Lean/Toyota Production System og forskjell på metoder og prinsipper

Flytprinsippet i lean

Teori og praktisk øvelse

Verdistrømsorganisering

Hvordan organisere for flyt

Forbedring gjennom Kata-metoden

Toyotas PDCA-baserte forbedringsmetode. Teori og øvelser

Oobeya

Visuell styring slik de beste lean selskapene gjør det

Lean KPIer

Hvordan drive forretnings-prosessene mot ambisiøse mål. Best practice i lean selskaper

lean.no modellen

Basert på lang erfaring med bidrag mot internasjonale og nasjonale virksomheter. Hvordan gjennomføre en Lean-transformasjon fra A til Å.

Strategisk verdistrømsanalyse (ende til ende prosesser)

Analytisk gjennomgang av store verdistrømmer for å identifisere gjennombrudd

Gjennombruddstenkning

Hvordan identifisere og realisere strategisk viktige forbedringer raskt

Daglig forbedring i Team

Beste praksis for daglig kontinuerlig forbedring på team-nivå.

Lean for ledere

Leders rolle i en Lean transformasjon

Lean støttefunksjoner

Hvordan bygge en vellykket lean støttefunksjon

Strategisk Lean

Hvordan etablere en lean strategi for en virksomhet. Hoshin Kanri-prosessen (policy deployment)

Forstå egne prosesser

Du skal agere på personlig verifiserte fakta. Hvordan observere analytisk og kritisk.

Mennesket og organisasjon i endring

Hvordan lede endringer. Hva føler og opplever mennesker i endring og hvordan håndtere dette i et organisatorisk perspektiv

Spesialanvendelser av Lean

Lean Construction

Leans flytprinsipp anvendt på prosjekter

Lean digitalisering/robotisering

Lean-prinsipper anvendt for å oppnå automatisering og robotisering

Lean IT

Scrum og kanban for å skape flyt i IT utvikling og forvaltning

Lean innovation

Hvordan akselerere utviklingen gjennom Lean

Lean Start Up

Hvordan bringe nye produkter og tjenester raskt ut i markedet

Lean KPIer

Visuell styring slik de beste lean selskapene gjør det

Annet

Bedriftsbesøk

Besøk hos ledende Lean virksomheter. Gjennomgang av deres Lean praksis, evaluering

Eksamen og sertifisering

Eksamen og sertifisering til Lean Black Belt gjennom Lean Consulting AS

Meld deg på våre kurs!

Lær hvordan du kan realisere strategiske mål for din virksomhet gjennom våre kurs i Strategisk Lean. Vår omfattende erfaring og ekspertise innenfor lean gir deg verktøyene og kunnskapen du trenger for effektiv og bærekraftig verdiskapning.