Bransjer og bedriftsrådgivning

Vi jobber sammen med kundene for å bidra til bedre prestasjoner.

Praktisere, – ikke bare teori. Kulturutvikling, – ikke bare verktøy. Involvering, – ikke bare analyser.

I Kaizen Institute vet vi at egendrevet kontinuerlig forbedring ikke kommer av seg selv. Det må arbeides systematisk over lang tid og virksomheten må selv bygge opp LEAN kompetanse for å kunne drive kontinuerlig forbedringsarbeid.

Et LEAN initiativ er mer enn et avgrenset prosjekt for èn enkelt avdeling. LEAN krever forankring og deltakelse fra ledelse og sterk involvering av medarbeidere. I Kaizen Institute legger vi derfor vekt på ledelsens engasjement og entusiasme for læring og forbedring, så vel som at LEAN-initativet må ha god strategisk forankring for å lykkes.

Kundenes behov er forskjellige. Noen trenger en sparringspartner, andre en prosjektleder, hjelp/støtte til fasilitering av workshops, eller ulike opplæringsaktiviteter. Vi bistår våre kunder i alle former og faser av et LEAN-prosjekt, det være seg planlegging, gjennomføring og oppfølging.

Sentralt i vår tilnærming ligger involvering av medarbeidere og praktisk arbeid for å møte både prosjektmål og den langsiktige ambisjonen om kontinuerlig forbedring.

Dette innebærer ledersamlinger, workshops, etablering av arenaer for utøvelse av LEAN, f.eks tavlemøter – eller praktisering av mange av de relativt enkle, men praktiske og nyttige verktøyene som LEAN har å by på.

Vår erfaring viser at kontinuerlig forbedring som tenkesett og LEAN som metode passer i alle sektorer og bransjer. Vi har erfaring fra LEAN-prosjekter i virksomheter du ser nedenfor. Klikk gjerne inn på det enkelte område for nærmere informasjon.