Bransjer

Kontinuerlig forbedring og LEAN som metode er effektivt i alle sektorer, som våre mange prosjekter demonstrerer.

Lean i din bransje?

Universell tilnærming til forbedring i alle sektorer

Vår erfaring viser at kontinuerlig forbedring som tenkesett og LEAN som metode passer i alle sektorer og bransjer. Vi har erfaring fra LEAN-prosjekter i virksomheter du ser nedenfor. Klikk gjerne inn på det enkelte område for nærmere informasjon.

Bransjer

Lean i alle sektorer

Ideelle organisasjoner

Idrettsklubber og frivillige organisasjoner kan være underlagt reguleringer og ha en mer kompleks organisering enn mange næringsvirksomheter.

Industri

Lean har sin opprinnelse i industrien. De grunnleggende prinsippene som anvendes i LEAN-prosjekter, uavhengig av bransje, er tuftet på industriens erfaringer.

Tjenesteytende virksomheter

Lean i tjenestetytende virksomheter bidrar til at vi det blir mulig å møte krav som økt produktivitet, kortere behandlingstider og jevn kvalitet.

Helse

LEAN helse vokser i norske institusjoner, motivert av internasjonal suksess med forbedret kvalitet og økt tilfredshet, og vi står klar til å hjelpe med vår erfaring for kontinuerlig forbedring.

Kommuner

Bruk av lean-filosofien og -metodikken til å gjennomføre forbedringer i norske kommunale institusjoner, med fokus på økt effektivet, kvalitet og medarbeider- og kundetilfredshet.

Statlige virksomheter

Erfaring med implementing av Lean-initiativer i store offentlige organisasjoner for å forbedre effektivetet, kvalitet og bruketilfredshet.

Meld deg på våre kurs!

Lær hvordan du kan realisere strategiske mål for din virksomhet gjennom våre kurs i Strategisk Lean. Vår omfattende erfaring og ekspertise innenfor lean gir deg verktøyene og kunnskapen du trenger for effektiv og bærekraftig verdiskapning.