Lean Consulting (Lean.no) har blitt en del av Kaizen Institute Consulting Group. Kaizen Institute er verdens ledende lean-rådgiver. Vi bistår kunder i offentlig – og privat sektor i mer enn 60 land.

 

Kaizen Institute ble startet i 1985 av Masaaki Imai, som i en årrekke arbeidet sammen med Taiichi Ohno – leder for Toyota Production System og opphavet til Lean. Masaaki Imai spredde lean videre til USA og vesten, gjennom consulting og gjennom bøkene Kaizen og GembaKaizen.  Kai-zen betyr: «å gjøre – til det bedre»

 

Bedriftsrådgivning

Vi jobber sammen med kundene for å bidra til bedre prestasjoner. Praktisere, ikke bare teori. Kulturutvikling, ikke bare verktøy. Involvering, ikke bare analyser

Våre ressurser

Lean rekrutterer mennesker både fra rådgivningsmiljøer og blant linjeledere, og har derfor fleksible ressurser som kan tilpasses oppdragsgiverens behov.

Lean Akademiet

Vårt mål med å sette kompetanseutvikling på dagsorden er å bidra til utvikling av organisasjonen, teamene og ikke minst den enkelte medarbeider.

Meld deg på våre kurs!

Kaizen Institute skal være Norges ledende leverandør av kurs og sertifiseringer innen LEAN og kontinuerlig forbedring! Vi har kursholdere med lang operativ Lean-erfaring både gjennom linjeledelse og som konsulenter mot både offentlige og private virksomheter.