rådgivning

Vi jobber sammen med kundene våre for å bidra til bedre prestasjoner. Gjennom mer enn 20 år har vi støttet mange av de mest kjente virksomheter i Norge samt svært mange flere mindre virksomheter.

Effektivisering med Lean

Kontinuerlig forbedring

Vi jobber sammen med våre kunder for å bidra til bedre prestasjoner, bedre leveranser og bedre opplevelser i arbeidshverdagen. Om det er oppdrag over år eller måneder, ja sågar dager, har vi alltid det samme fokuset; opplevelser og erfaringer som bygger opp om vår misjon – egendrevet kontinuerlig forbedring. Lean skal leve når vi ikke lenger er der. Dermed er vi ekstra glade i de kundene som nå greier seg selv – helt uten oss.


Kultur og kompetansebygging i fokus

I Lean vet vi at egendrevet kontinuerlig forbedring ikke kommer av seg selv. Det må arbeides systematisk over lenger tid og virksomheten må selv bygge opp LEAN kompetanse for å kunne drive kontinuerlig forbedringsarbeid.

Et Lean initiativ er mer enn et avgrenset prosjekt for èn enkelt avdeling. Lean krever forankring og deltakelse fra ledelse og sterk involvering av medarbeidere. I Lean legger vi derfor vekt på ledelsens engasjement og entusiasme for læring og forbedring, så vel som at LEAN-initativet må ha god strategisk forankring for å lykkes.

Kunders behov er forskjellig. Noen trenger en sparringspartner, andre en prosjektleder, hjelp til fasilitering av workshops, eller ulike opplæringsaktiviteter. Vi bistår våre kunder i alle former og faser av et Lean-prosjekt, det være seg planlegging, gjennomføring og oppfølging.

Sentralt i vår tilnærming ligger involvering av medarbeidere og praktisk arbeid for å møte både prosjektmål og den langsiktige ambisjonen om kontinuerlig forbedring.

Dette innebærer ledersamlinger, workshops, etablering av arenaer for utøvelse av Lean, f.eks tavlemøter og praktisering av mange av de relativt enkle, men praktiske og nyttige verktøyene som Lean har å by på.

Strategisk Lean for virksomheter

Lær hvordan du kan realisere strategiske mål for din virksomhet gjennom våre kurs i Strategisk Lean. Vår omfattende erfaring og ekspertise innenfor lean gir deg verktøyene og kunnskapen du trenger for effektiv og bærekraftig verdiskapning.