Referanser

Anne Catrine Sakseide – Bedriftsrådgiver /Spesialist i Organisasjonspsykologi M.P.S

      Heine og Arild klarte å skape en veldig energisk stemning på kurset

Avdelingsdirektør hos større norsk finansaktør

      ... vi utviklet vår «LEAN driftsstrategi» mer på tre mnd. enn de tre foregående årene.