Lean Consulting hjelper virksomheter med å skape egendrevet kontinuerlig forbedring.

Vi må stille høye krav til våre rådgivere, både av hensyn til våre kundeleveranser, og for å sikre tilfredsstillende utvikling av Lean Consulting som virksomhet.

Sentrale krav til våre rådgivere:

  • Har kundeperspektivet i alle oppdrag og i utvikling av metodisk tilnærming og verktøy
  • Relevant erfaring fra våre tjenesteområder og sektorer
  • Høye intellektuelle og faglige kvalifikasjoner
  • Sterke pedagogiske kommunikasjonsevner
  • Sosialt kompetent
  • Praktisk orientert
  • Opptatt av å få ting gjort!
  • Stiller seg bak våre etiske prinsipper og verdier
  • Har god vandel
  • Bidrar med minst en god latter per dag