Maria Lønnemo, Lean Coach i lean.no, foran det praktfulle bygget til Azeron i havnebyen Ventspils i Latvia.

To medarbeidere i lean.no var nylig i byen Ventspils i Latvia for å hjelpe leverandøren av verdens mest avanserte spillkonsoll med å bli enda bedre. Gjennom å kartlegge og forstå egne arbeidsprosesser på en litt annen måte, så de sammen nye potensialer. I dette tilfellet deltok både øverste ledelse og eiere/styremedlemmer – i tillegg til de aller viktigste; de som faktisk utfører arbeidet. Azeron har vært i formidabel vekst siden oppstarten, og etter denne gjennomgangen har de nå nye initiativ de kan iverksette for fortsatt vekst og robusthet.

Bygningen Azeron holder til i var turen verdt alene. Aldri har vi vært i et vakrere produksjonsbygg. Det var også svært fasinerende å se 120 3D printere i parallell aksjon for å produsere alle delene som trengs til den avanserte spillkonsollen.

Noen av særtrekkene i Azeron er at arbeidstiden er svært fleksibel. Vi så også flere barn som lekte i lekerom mens foreldrene jobbet. Stoltheten over at «lille Latvia» har fått et merkenavn som selger store deler av volumene i USA og Japan var også tydelig når vi snakket med medarbeiderne.

For våre konsulenter var det godt å ta med seg utsagnet fra ett av styremedlemmene på turen hjem til Norge: «Dette er den beste samlingen vi har hatt i Azeron.»

Hvis det er noen gamere blant våre lesere, så se www.azeron.eu for mer informasjon om produktene.

Lederteamet og styreleder sammen med Maria Lønnemo og Gunnar Førsund fra lean.no