Vilkår

  • Påmelding er bindende.
  • Avbestilling skal gjøres skriftlig.
  • Ved avbestilling senere enn 10 virkedager før kursstart blir deltageravgiften belastet i sin helhet. Vi gir da tilbud om deltagelse på et senere kurs.
  • Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal avholdes.
  • Force Majeure: Hendelser utenfor Kaizen Institute sin kontroll, gir oss rett til å kansellere bestillingen. Vi vil uansett søke å finne alternative kurs og en god løsning for den enkelte som blir berørt.