Vibeke Sævareid – Regnskapskonsulent, Helse Fonna HF

Jeg kom på LEAN yellowbelt kurs i Bergen med en forventning om at dette var et informasjonskurs om hva LEAN innebærer, og at jeg
minst måtte ha Greenbelt før jeg hadde lært noe vi kunne bruke. Men takket være ett fantastisk kjekt opplegg og ikke minst to engasjerte
og erfarne instruktører, som coachet oss igjennom konkrete øvelser og problemstillinger, så lærte vi teknikker vi allerede nå har tatt i
bruk.
Med bruk av LEAN og tavler får en et visuelt bilde av arbeidsprosessene, noe som gjør det lett å se hvor eventuelle flaskehalser og
dobbeltarbeid oppstår. Tilbakemeldingen jeg får er at det er motiverende å bruke egen erfaring og kunne ha medbestemmelse over egen
arbeidssituasjon i forbedringsarbeidet.
Så her blir det fokus på kontinuerlig forbedring framover! »
Vibeke Sævareid
Regnskapskonsulent, Helse Fonna HF

      et fantastisk kjekt opplegg og ikke minst to engasjerte og erfarne instruktører, som coachet oss…