Heidi Therese Hansen, utviklingsleder i Gløde AS

Jeg var fornøyd med Lean-kurset. Det var en veldig god balanse mellom teori og praktiske øvelser og øvelsene var veldig artige. Vi fikk praktisk erfaring med flere av verktøyene i Lean, og vi kommer til å bruke flere av disse videre i Gløde AS. For oss var det en fordel at hele ledergruppen var med, noe som gir oss en kick-start på å arbeide med Lean i bedriften. Vi ser at vi har mye å hente gjennom å bruke en del av disse verktøyene, og vi fikk øve oss på en verdistrømsanalyse av en reell problemstilling hos oss. Dette var en a-ha opplevelse for flere av oss, og vi ser potensiell stor nytteverdi. Vi fikk også muligheten til å drøfte ulike tilpasninger og modifiseringer av verktøy og prinsipper som vi bør gjøre for å sikre hensiktsmessighet for oss, spesielt i våre tjenesteleveranser innen offentlige ansvarsområder. At Lean er såpass fleksibelt som det er, føler jeg har vært underkommunisert på andre eventer hvor jeg har hørt om Lean. Jeg anbefaler kurset til alle som ønsker å forbedre driften av sin virksomhet.

      veldig god balanse mellom teori og praktiske øvelser og øvelsene var veldig artige