Geir Evertsen Tapio QA Manager, ASCO Norge AS

De siste to kursene jeg nettopp deltok på var; «Lean Yellow belt» og «Lean Green belt». Jeg må her si at disse kursene utvilsomt er noe av det beste jeg har deltatt på.

Kursene var veldig bra lagt opp både med teori og øvelser. Teorien var lagt opp på en veldig god måte med å legge inn eksempler som styrket forståelsen på teoriene. Dette er som å si eksemplenes makt forsterker og forenklet teorien. Kursene var også lagt opp med øvelser som gir deltakerne en større forståelse og samtidig føle dette på kroppen.

Da vi i den siste delen tok teorien inn med tanke på eksisterende situasjoner i eget selskap ble dette veldig interessant.

Begge kursene var svært interessante og engasjerende, dette utvilsomt på grunn av det helhetlige opplegget og dyktige kursinstruktører.

Kursene anbefales på det sterkeste.

      Disse kursene utvilsomt er noe av det beste jeg har deltatt på