Lean Construction Specialist - Kaizen Institute

Lean Construction Specialist - Kaizen Institute

Her får du en grunnleggende innføring i Lean og bruk av Lean i prosjekter gjennom utstrakt bruk av praktiske øvelser, spennende teori og refleksjon.

Kurset arrangeres i samarbeid med Kaizen Institute og Improx AS, og kursansvarlig er Helge Lund. 

Kurset er delt inn i 4 samlinger, tilsammen 6 dager. (2 + 1 + 1 + 2)

Datoer er: 22. – 23. oktober, 13. november og 21. november, 4. – 5. desember

Innhold:

Du får en grundig og omfattende innføring i lean-filosofien, arbeidsmetoder og verktøy i Lean og i Lean Construction (LC). Du lærer hvordan man kan skape flyt, redusere planleggings- og gjennomføringstid og redusere sløsing. I tillegg vil du lære å jobbe med forbedringer i egen virksomhet og i eget lederskap (se nedenfor ift detaljert innhold per samling).
Kurset er praktisk anlagt med spill, øvelser, eksempler og observasjon på byggeplass som supplerer den teoretiske gjennomgangen.

Mål

Etter endt kurs vil du kunne:

 • Delta i eller lede kontinuerlig forbedringsarbeid i din avdeling
 • Styre eller delta i involverende planlegging i ditt prosjekt
 • Sikre god framdrift i prosjekter, gjennom å skape samhandling, flyt, presisjon og forutsigbarhet.
 • Bygge eierskap til prosjekt og planer hos alle samarbeidspartnere

Kurset gir deg mulighet til å bli sertifisert til: «Lean Construction SpecialistKaizen Institute», et internasjonalt anerkjent kompetansebevis utstedt av Kaizen Institute Consulting Group. Kaizen Institute ble grunnlagt av Masaaki Imai, som jobbet og lærte en årrekke sammen med Leans grunnlegger og far, Taiichi Ohno. I tillegg får du kursbevis for gjennomført Lean Yellow og Green belt kurs, med mulig påbygging til Lean Black Belt.

Hvem passer kurset for

 • Dette kurset passer for deg som ønsker å jobbe med Lean i byggeprosjekter. Kurset har fokus på å kunne prosjektere, planlegge og gjennomføre prosjekter med minst mulig ressursbruk. Det passer utmerket for, ledere som ønsker å finne ut om hvordan Lean i prosjekter passer inn i egen virksomhet. Etter gjennomført kurs og eksamen vil du kunne organisere og lede byggeprosjekter etter lean construction metoden.

Dette lærer du om i løpet av kurset:

Læringsmål 1. samling: (2 dager):

 • Kjenne til prinsippene i Lean ledelse og flyt, samt innføring i KAIZEN metodikken
 • Kjenne prinsippene for Lean Construction og Involverende Planlegging (IP)
 • Kjenne de 7 forutsetningene for god flyt på byggeplassen
 • Byggeøvelse
 • Kjenne og kunne identifisere sløsing som bidrar til redusert kundetilfredshet og lønnsomhet
 • Kunne prinsippene for Involverende Planlegging (IP)
 • Kunne gjennomføre IP for enkelt prosjekt med flere fag
 • Kjenne 5S som verktøy for ryddighet og godt samspill
 • Kjenne til «hverdagscoaching» og Jeg-plan

Læringsmål 2. samling (1 dag):

 • Kunne praktisere direkte observasjon
 • Kunne identifisere sløsing som bidrar til redusert kundetilfredshet og lønnsomhet på byggeplassen
 • Kunne identifisere usikker adferd og farlige handlinger
 • Kunne bidra til tydelig kommunikasjon
 • Dypere innsikt i «hverdagscoaching» og praktisere 2+1 coaching og etablere Jeg-plan

Læringsmål 3. samling: (1 dag)

 • Kjenne prinsippene for Involverende planlegging (IP) i prosjektering
 • Kunne etablere en beslutningsplan
 • Kunne gjennomføre IP prosjekteringsmøte med flere roller (RIB, RIE, RIV, Ark mfl)
 • Kjenne verktøy for godt samspill (4.S-en= samspill med teamavtale og måling)
 • Jeg-plan for personlig utvikling og læring

Læringsmål 4. samling: (2 dager)

 • Bruke prinsippene for Lean Construction og Involverende planlegging (IP) med klare mål for prosjektet (TURMAT)
 • Bruke definerte standarder og få til KF i prosjekt
 • Bruke de 7 forutsetningene for god flyt på byggeplassen og gjennomføre hindrings-analyse («klar til arbeid»)
 • Kunne identifisere sløsing som bidrar til redusert kundetilfredshet og lønnsomhet
 • 5S i praksis
 • Kunne lede IP for prosjekt med flere fag (lappeteknikk)
 • Web-basert eksamen
 • Sertifikat utstedt av Kaizen Institute (www.kaizen.com), internasjonalt anerkjent med flere av de største selskaper i verden som klienter

Bli sertifisert:
Ved bestått eksamen sertifiseres deltakeren som «Kaizen Lean Construction Specialist». Deltakere kan i tillegg sertifisere seg til Lean Yellow og Green belt. Sertifiseringen gir mulighet for senere påbygging til «Lean Black Belt» og «Kaizen Lean Construction Black belt».

Pris grunnkurs kr 32.000,- (inkluderer enkel servering)
Sertifiseringsavgift Kr 3.000,- kommer i tillegg.

Kommende kurs

VIS ALLE KURS
 • Ingen oppsatte kurs i denne kategorien nå.