Lean Black Belt sertifisering

Lean Black Belt sertifisering

Kaizen Institute gjennomgår lean best practice – slik de beste internasjonale selskapene praktiserer lean. Du får en bred og dyp forståelse for lean og hvordan lean kan sette din virksomhet i stand til å levere mye mer verdi til kunder og brukere. Du får inspirasjon og blir satt i stand til å gjøre din virksomhet til «en bedre versjon av seg selv». Kunnskapen gir deg den faglig tryggheten til å designe og lede Lean–prosesser på en effektiv måte i egen virksomhet. Du vil bli vurdert som en naturlig sentral ressurs i strategiske forbedringsprosjekter i din virksomhet. Kurset går over 2 x 4 dager. Påmelding forutsetter at man er sertifisert Yellow Belt og Green Belt.

Etter bestått eksamen blir du Kaizen™ Lean Black Belt sertifisert, av Kaizen Institute, verdens ledende lean rådgivningsselskap.

Kundeuttalelse fra avdelingsdirektør hos større norsk finansaktør:

«Når det gjelder deres Black Belt-kurs/utdannelse så vil jeg si at det løftet hele min organisasjon umiddelbart til et mye høyere nivå innen LEAN og prosessutvikling.

Vi hadde jobbet med LEAN i tre år, men etter at jeg, og andre ledere hos meg, fikk gjennomført deres opplegg så fikk vi en umiddelbar effekt, og vi utviklet og forbedret vår «LEAN driftsstrategi» mer på tre mnd. enn de tre foregående årene:

KTI (Kundetilfredshetsindeksen) økte raskt med 10-15 punkter! Produktivitetsvekst pr. år spratt over 15% gjennom aktiv anvendelse av LEAN prinsipper og metoder! Medarbeidertilfredsheten økte!»

Kort Kursbeskrivelse

Vår unike historie med utspring fra Toyota i 1985 og vår posisjon som rådgiver og partner for de beste lean selskapene internasjonalt, bl.a Toyota, Amazon og BMW gjør oss i stand til å ta deg gjennom alle aspektene av Lean Best Practice.

Vår tilnærming til lean er strategisk og helhetlig.

Temaer som blir gjennomgått i kurset:

KAIZEN™  Business System Lean som strategi for å skape vekst og levere mer verdi til kunder/brukere
   Leans underliggende prinsipper Forstå grunnleggende prinsipper i lean/Toyota Production System og forskjell på metoder og prinsipper
   Flytprinsippet i lean Teori og praktisk øvelse
   Verdistrømsorganisering Hvordan organisere for flyt
   Toyota Kata Toyotas PDCA-baserte forbedringsmetode. Teori og øvelser
   Oobeya Visuell styring slik de beste lean selskapene gjør det
   Lean KPIs Hvordan drive forretnings-prosessene mot ambisiøse mål. Best practice i lean selskaper
KAIZEN™ Change Model Internasjonal lean best practice. Hvordan gjennomføre en lean transformasjon.
  Planning week Analytisk gjennomgang av store verdistrømmer for å identifisere Breakthroughs
  Breakthrough KAIZEN™ Korte Kaizen sprinter i tverrfaglige team. Lær av de beste lean-selskapene internasjonalt
  Daily KAIZEN™ Best practice for daglig kontinuerlig forbedring
  Leaders KAIZEN™ Leders rolle i en lean transformasjon
  Support KAIZEN™ Hvordan bygge en vellykket lean støttefunksjon
  KAIZEN™ Strategy Hvordan etablere en lean strategi for en virksomhet. Hoshin Kanri-prosessen (policy deployment)
  Direkte observasjon Du skal agere på personlig verifisete fakta. Hvordan observere analytisk og kritisk
  Mennesket i endring Hvordan lede endringer. Hva føler og opplever mennesker i endring og hvordan håndtere dette
Spesialanvendelser av Lean
  Lean Construction Leans flytprinsipp anvendt på prosjekter
  Lean digitalisering/robotisering Lean-prinsipper anvendt for å oppnå automatisering og robotisering
  Lean IT Scrum og kanban for å skape flyt i IT utvikling og forvaltning
  Lean innovation Hvordan akselerere utviklingen gjennom Lean
  Lean Start Up Hvordan bringe nye produkter og tjenester raskt ut i markedet
Annet
  2 Bedriftsbesøk Besøk hos ledende lean virksomheter. Gjennomgang av deres lean praksis, evaluering
  Eksamen og sertifisering Eksamen og sertifisering til Kaizen™ Lean Black Belt gjennom Kaizen Insitute

Kommende kurs

VIS ALLE KURS
Dato / tid Kurs
01. mars - 25. mars KAIZEN Lean Black Belt sertifisering - virtual edition
12. april - 06. mai KAIZEN Lean Black Belt sertifisering - virtual edition
31. mai - 24. juni KAIZEN Lean Black Belt sertifisering - virtual edition