Statlige virksomheter

De store statlige virksomhetene i form av departementer, direktorater og etater har kontinuerlig behov for fokus på effektivitet og utvikling. Utfordringene kjennetegnes ofte av et sett komplekse problemstillinger i store organisasjoner, ofte med en geografisk spredt organisasjon.

Vi i Kaizen Institute har erfaring fra noen av Norges største LEAN-initiativ fra disse virksomhetene, programmer ofte preget av lang tidshorisont og sentral ledelse. Vi vil gjerne være med på å videreutvikle disse konseptene i andre virksomheter da vi har trukket viktige erfaringer fra vårt arbeid så langt. Mye positivitet og kraft frigjøres, dette må utnyttes – imidlertid er det mange utfordringer som må håndteres. Å få LEAN-filosofien til “å sitte”, bli en del av den nye kulturen og ikke bare et prosjekt som dør ut, er et eksempel på en slik utfordring. Essensielt er den operative gjennomføringen, mobilisering av ledere og evnen til å få skape kultur for endring i hverdagen for den enkelte medarbeider gjennom involvering. Det er ingen hemmelighet at dette kan synes vanskelig under rammen av de lover og regler og den sentrale styringen som ofte eksisterer. Kombinert med sterk historikk/kultur og teknologiske plattformer som ikke er optimale, er eksempler på elementer som kan bremse kraften i utviklingen og suksessen til Lean-initiativet. Det er vår jobb å gi råd til og støtte til våre kunder fra statlig sektor for å komme rundt og forbi disse barrierene.

• Mer enhetlig og effektiv saksbehandling (kortere saksbehandlingstider)

• Høyere kvalitet på tjenesteproduksjonen, raskere levert

• Høyere brukertilfredshet

• Lavere sykefravær og høyere medarbeidertilfredshet

Vår erfaring fra dette arbeidet er verdifullt for våre nye og eksisterende kunder, mye handler om kommunikasjon og forenkling – fokus på lokale ressurser, samtidig som man har gode strukturer og nødvendig sentral kraft bak de større endringene, vi støtter på begge nivåer med våre mest erfarne rådgivere.

kontaktperson:

John-Are Tharaldsen

Partner/Kursansvarlig

930 08 817
jtharaldsen@kaizen.com