Kommuner

 LEAN som filosofi og metodikk i kommune-Norge passer. Vi i Kaizen Institute har jobbet med forbedringsinitiativ innen barnevern og sosialtjenesten, IKT, økonomi, byggesak, helse- og omsorg samt skolesektoren. Økt medarbeidertilfredshet, økt effektivitet og bedre kvalitet er resultatene. Våre seneste referanseprosjekter er en blanding av store, mellomstore og små kommuner. Kravene fra samfunnet er høyt og vår tilnærming setter fokus på innbygger (kunde) – perspektivet.

Viktigst for oss er at vi skaper konkrete resultater i tråd med de målsetningene kommunens ledelse og innbyggere krever – vi er tydelige på hva som kreves av oss og kommunen,
topplederforankring og medarbeiderinvolvering er essensielt, vi er ikke sandpåstrøere.

  • Mer enhetlig og effektiv saksbehandling (kortere saksbehandlingstider)
  • Høyere kvalitet på tjenesteproduksjonen, raskere levert
  • Høyere brukertilfredshet
  • Lavere sykefravær og høyere medarbeidertilfredshet

Vår tilnærming handler om å gjøre kommunene i stand til å drive effektivisering i et LEAN perspektiv på egen hånd. Mange velger seg gjerne ut ett eller flere pilotområder som man
velger å fokusere på først – en initial investering som gjør at man ser konkrete positive resultater. Videreføringen handler ofte om at man gjennom pilotprosjektet har fått tilført kompetanse til egen organisasjon og at vi som rådgivere går over i en støttende rolle for videre utrulling av medarbeiderdrevet forbedringsarbeid på andre områder i kommunen.

kontaktperson:

John-Are Tharaldsen

Partner/Kursansvarlig

930 08 817
jtharaldsen@kaizen.com