Kommuner

 LEAN som filosofi og metodikk i kommune-Norge passer. Vi i Kaizen Institute har jobbet med forbedringsinitiativ innen barnevern og sosialtjenesten, IKT, økonomi, byggesak, helse- og omsorg samt skolesektoren. Økt medarbeidertilfredshet, økt effektivitet og bedre kvalitet er resultatene. Våre seneste referanseprosjekter er en blanding av store, mellomstore og små kommuner. Kravene fra samfunnet er høyt og vår tilnærming setter fokus på innbygger (kunde) – perspektivet.

Viktigst for oss er at vi skaper konkrete resultater i tråd med de målsetningene kommunens ledelse og innbyggere krever – vi er tydelige på hva som kreves av oss og kommunen,
topplederforankring og medarbeiderinvolvering er essensielt, vi er ikke sandpåstrøere.

  • Mer enhetlig og effektiv saksbehandling (kortere saksbehandlingstider)
  • Høyere kvalitet på tjenesteproduksjonen, raskere levert
  • Høyere brukertilfredshet
  • Lavere sykefravær og høyere medarbeidertilfredshet

Vår tilnærming handler om å gjøre kommunene i stand til å drive effektivisering i et LEAN perspektiv på egen hånd. Mange velger seg gjerne ut ett eller flere pilotområder som man
velger å fokusere på først – en initial investering som gjør at man ser konkrete positive resultater. Videreføringen handler ofte om at man gjennom pilotprosjektet har fått tilført kompetanse til egen organisasjon og at vi som rådgivere går over i en støttende rolle for videre utrulling av medarbeiderdrevet forbedringsarbeid på andre områder i kommunen.

kontaktperson:

John-Are Tharaldsen

Partner/Kursansvarlig

930 08 817
jtharaldsen@kaizen.com

Nyheter fra Lean

28. januar 2019

Kaizen konferansen 2019 – Bestill idag!

Den 5. februar går KAIZEN™ KONFERANSEN 2019 av stabelen i Oslo! Seks foredragsholdere, med lang fartstid innenfor Kaizen og Lean, […]

SE MER

10. september 2018

Størst i Bergen. Tilfører byggebransjen prinsippene om slank produksjon gjennom Lean.

Byggebransjen er i kraftig vekst. Og prinsippene for slank produksjon, som er hentet fra japansk produksjonsindustri, er på full fart inn i bransjen. Kaizen Institute i Bergen har etter to års drift i Hordaland og Sogn og Fjordane, seilt opp som en dominerende kursleverandør av Lean i Bergen og omegn.

SE MER

09. mai 2018

Visualisering – synlig målstyring i egen virksomhet

Ett sentralt element i kurset er hvordan man gjennom synlige og tydelige mål kan få med seg teamet eller de ansatte til å trekke i samme retning. Hva er behovet? Hva er viktig for DIN virksomhet? Hva får prioritet?

SE MER