Industri

LEAN har sin opprinnelse i industrien. De grunnleggende prinsippene som anvendes i LEAN-prosjekter, uavhengig av bransje, er tuftet på industriens erfaringer.

Noen regner seg tilbake til slutten av 1800-tallet med Taylor og hans oppfatning av medarbeideres muligheter for å påvirke produktiviteten. LEAN er særlig knyttet til utviklingen
i Japansk industri etter 2.verdenskrig. her ble grunnlaget lagt for utvikling av prinsipper effektiv produksjonsflyt, gode verktøy som hjelpemiddel for å skape forbedringer, og ikke minst utviklet et tankesett, en grunnleggende kultur for egendrevet kontinuerlig forbedring, som vi alle søker.

I lean consulting søker vi å videreformidle denne tenkningen og verktøyene på best mulig måte.

Vi har over mange år arbeidet med industrivirksomheter i ulike bransjer. Særlig har vi erfaring fra det som kalles fast moving consumer goods, f.eks dagligvarer, næringsmiddel, teknologi, energi, og bygg/anlegg.

Vi er involvert i visjons- og strategiarbeid så vel som prosessforbedringer i produksjon og administrative funksjoner. Ikke minst støtter vi virksomhetene i gjennomføringen av workshops, samt trenings-/ og opplæringsaktiviteter.

kontaktperson:

Gunnar Førsund

Daglig leder / Ansvarlig partner

977 55 500
gforsund@kaizen.com