Ideelle organisasjoner

Idrettsklubber og frivillige organisasjoner kan være underlagt reguleringer og ha en mer kompleks organisering enn mange næringsvirksomheter.

Eksempler på dette kan være:

  • Organisasjon bestående av flere juridiske selskap med direkte interessekonflikter med hensyn til kortsiktig økonomi.
  • Store utfordringer med hensyn til kontinuitet da nøkkelkompetanse sitter på valg og byttes ofte
  • Frivillig apparat med ulik forutsetning for å delta
  • LEAN tenkningen fokuserer på disse utfordringene gjennom:
    • Felles målbilde med utgangspunkt i kundens / brukerens behov
  • Oversikt over prosesser og kritiske fokusområder muliggjør en ryddig overlevering og sikrer kontinuitet.
  • Tydelige roller og ansvar bevisstgjør og inspirerer det frivillige apparatet.
  • I samarbeid med Norges Golfforbund har vi utarbeidet og startet uttestingen av et LEAN program med spesialtilpassede metoder og verktøy, samt implementering som ivaretar spesielle krav og problemstillinger innen denne type virksomheter.

Programmet har allerede vist tydelig forbedring i fokusområdene. Oppfølging og ivaretakelse av det frivillige apparatet stiller store krav til ledelse med struktur og effektivitet. Programmet har vist hvilket fantastisk uutnyttet potensial dette utgjør.

kontaktperson:

Gunnar Førsund

Daglig leder / Ansvarlig partner

977 55 500
gforsund@kaizen.com

Nyheter fra Lean

28. januar 2019

Kaizen konferansen 2019 – Bestill idag!

Den 5. februar går KAIZEN™ KONFERANSEN 2019 av stabelen i Oslo! Seks foredragsholdere, med lang fartstid innenfor Kaizen og Lean, […]

SE MER

10. september 2018

Størst i Bergen. Tilfører byggebransjen prinsippene om slank produksjon gjennom Lean.

Byggebransjen er i kraftig vekst. Og prinsippene for slank produksjon, som er hentet fra japansk produksjonsindustri, er på full fart inn i bransjen. Kaizen Institute i Bergen har etter to års drift i Hordaland og Sogn og Fjordane, seilt opp som en dominerende kursleverandør av Lean i Bergen og omegn.

SE MER

09. mai 2018

Visualisering – synlig målstyring i egen virksomhet

Ett sentralt element i kurset er hvordan man gjennom synlige og tydelige mål kan få med seg teamet eller de ansatte til å trekke i samme retning. Hva er behovet? Hva er viktig for DIN virksomhet? Hva får prioritet?

SE MER