Helse

LEAN helse implementeres i stadig større omfang også i norske sykehus og omsorgsinstitusjoner. Dette er fordi metodikken over mange år har vist fantastiske resultater hva gjelder økt kvalitet, kortere ventetider, økt medarbeidertilfredshet og økt pasienttilfredshet i mange land verden over. Suksesshistorier fra norske klinikker som har forbedret sine pasientforløp med

LEAN-metodikk begynner nå å komme og stadig flere ønsker å starte sitt pasientforløpsarbeide. Vi bruker gjerne vår erfaring med LEAN helse og pasientforløpsutvikling til å bidra også hos dere til å kontinuerlig forbedre virksomheten for både pasienter og ansatte.

kontaktperson:

Gry Marit Skattebøl

Partner

90671916
gskattebol@kaizen.com