Bygg og anlegg / Construction

Bygge- og anleggsbransjen er i vekst. Her finnes mange risikofaktorer og usikkerhet ift at konstruksjonene ofte kun gjøres en gang med samme teknologi, materialer, metoder og med varierende ytre påvirkning og miljø (vær og vind). Dette er store og små prosjekter og i bransjen finnes mange forskjellige planleggings- og gjennomføringsteknikker. Effektivitets- og produktivitetsutviklingen er på vei oppover, men den har ikke hatt samme utvikling som for eksempel prosessindustrien. Her finnes potensialer. Kaizen Institute har bistått flere selskaper i mange prosjekter. Historiene er at vi kan se kortere og mer effektiv planleggingstid vhja involverende bakoverplanlegging – og tettere samarbeid ifm gjennomføring, slik at tid og kvalitet blir forbedret fra tidligere. 5S på anleggsplassen, verdistrømsanalyser for å finne flaskehalser, bakoverplanlegging hvor alle fagene og underleverandører tettest mulig involveres – kan gi svært gode resultater.

Kontaktpersoner:

Bjørner Bolle

Seniorrådgiver

+47 9268 7153
bbolle@kaizen.com

Sigmund Jensen

Seniorrådgiver

982 10 276
sjensen@kaizen.com