Administrasjon

Utfordringen for mange ligger i at oppgavene blir flere og du får ikke flere ressurser eller flere arbeidstimer. LEAN administrasjon skal bidra til at vi det blir mulig å møte krav som økt produktivitet, kortere behandlingstider og jevn kvalitet. Vi tenker også LEAN administrasjon skal bidra til redusert stress, og god trivsel.

Alle virksomheter har administrative prosesser. Det er i grunnen de det er flest av. Det er ikke varer det er snakk om. Det er saker og temaer i alle mulige prosesser fra ledelsesprosesser til praktiske arbeidsprosesser.

Vår jobb er å bidra til at det utvikles smartere administrative prosesser. Dette innebærer å sette fokus på kunde-/brukerverdi og fjerne eller redusere det som ikke skaper verdi.

Vi tenker at prosessene ikke bare skal bli forbedret en gang for alle, – for slik er ikke LEAN-tenkningen. Vi må i våre prosjekter bidra til at det blir etablert et system og tenkning for kontinuerlig forbedring. Altså må det settes fokus på kultur og erfaringsoverføring til virksomheten. Når konsulenten forlater virksomheten så SKAL det ligge igjen erfaringer og konkrete hjelpemidler som bidrar til at det er mulig å drive forbedringsarbeidet videre.

I mange år har Kaizen Institute hjulpet virksomheter i privat og offentlig sektor med LEAN administrasjon.

kontaktperson:

John-Are Tharaldsen

Partner/Kursansvarlig

930 08 817
jtharaldsen@kaizen.com