Pål B Johansen

Regionleder / Seniorrådgiver

98242287
pal.johansen@lean.no
Dato KursSted
06. februar - 07. februar Lean Yellow Belt sertifisering - Tønsberg Træleborg Konferansesenter – T11, Tønsberg
08. februar - 09. februar Lean Green Belt sertifisering - Tønsberg Træleborg Konferansesenter – T11, Tønsberg
06. mars - 07. mars Lean Yellow Belt sertifisering - Tønsberg Træleborg Konferansesenter – T11, Tønsberg
08. mars - 09. mars Lean Green Belt sertifisering - Tønsberg Træleborg Konferansesenter – T11, Tønsberg