Lean i Tannhelsetjenesten i Vest-Agder!

Engasjerte deltakere på Lean Green Belt kurs, flankert av kursforeleser Arild Førsund og Terje Belland Pedersen. Nå gjenstår bare eksamen!

05. mars 2018

Tannhelsetjenesten i Vest Agder gjennomførte nylig Lean Grønt Belte kurs i Kristiansand for 23 ansatte fra alle 11 klinikker og administrasjon.

I januar og februar gjennomføre Lean-navigatører og klinikkledere Gult og Grønt Belte sertifisering. Blant de 23 deltakerne var  tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer og personell fra stab.

Utover våren vil Lean Consulting støtte Tannhelsetjenesten i arbeidet med innføring av Lean i virksomheten på alle de 11 klinikkene i Vest-Agder, og i staben.


Lean inngår som et strategisk element i en bevisst satsing på å videreutvikle organisasjonen for å tilpasse seg endrede krav og bedre ressursutnyttelse. Vi satte Lean på dagsorden for to år siden. I første runde (med en annen Lean-konsulent) gjennomførte vi noe opplæring og fokuserte på prosessforbedring innenfor ett tjenestetilbud. Erfaringen har synliggjort behovet for å bygge Lean-kompetanse blant flere av våre ansatte, slik at vi kan forsterke arbeidet med å utbre Lean i klinikkenes arbeid lokalt.
Vi er svært godt fornøyd med opplæringen Lean Consulting har gitt. Vi har fått god oversikt over Lean tankesett, metoder og verktøy, og vekslingen mellom gruppearbeid og teori-gjennomgang fungerte utmerket. Nå får vårt forbedringsarbeid ny vind i seilene og har langt bedre muligheter for å lykkes!», sier en inspirert Tannhelsesjef, Terje Andersen.


Regionleder Arild Førsund takker for tilliten: «Godt engasjement på kursene; vi gleder oss til fortsettelsen!»

Nyheter fra Lean

09. mai 2018

Visualisering – synlig målstyring i egen virksomhet

Ett sentralt element i kurset er hvordan man gjennom synlige og tydelige mål kan få med seg teamet eller de ansatte til å trekke i samme retning. Hva er behovet? Hva er viktig for DIN virksomhet? Hva får prioritet?

SE MER

15. desember 2017

Lean kurs i Førde

Sist uke holdt vi Lean Yellow Belt og Lean Construction kurs for medarbeidere i lokale hjørnesteinsbedrifter i Førde. Stolte Sunnfjordinger, skeptiske og engasjerte skapte sammen med oss 2 flotte kursdager.

Målbart utbytte av kurset
Tilbakemeldinger fra deltagerne viste at forventningene ble overgått. På en skala fra 0-6 var deltagernes forventninger 4,7 – opplevelsen var 5,2.

SE MER

29. november 2017

Cutters AS – kutter både hår og sløsing

EN seriøs utfordrer til den etablerte delen av frisørbransjen har meldt sin ankomst. Frisørkjeden Cutters
15 Minutes Haircut
– Cut time
– Cut hair
– Cut cost
– Kunden blir ikke «prakket på» dyre produkter de «ikke trenger»
– En «grønn» bedrift – uten bruk av kjemikalier

SE MER