Lean på 1-2-Tre

29. januar 2018

1-2-Tre Elementproduksjon har startet sin kontinuerlige forbedringsreise med å bygge Lean-kompetanse i den utvidede ledergruppen.

Planer for den videre opplæringen og implementeringen i hele organisasjonen legges i disse dager.

I sine moderne lokaler og med ditto maskinpark produserer 1-2-Tre (http://www.1-2-tre.no/) elementer for boligblokker, boliger og garasjer, «Vi har hatt en betydelig vekst de senere årene», sier daglig leder Sven Ove Carlsen, «og for å skape langsiktige konkurransefordeler, ønsker vi å bygge en kultur for kontinuerlig forbedring i vår organisasjon».

«De to dagene på Lean Yellow Belt-kurs med Lean Consultings engasjerte rådgiver, Pål B Johansen, har gitt oss både innsikt i Lean-tankegangen, og – ikke minst – verdifull trening i bruk av verktøy som kommer direkte til nytte i vårt daglige virke», sier Carlsen.

Han trekker frem det såkalte «dronespillet», hvor man lærer å skape flyt i produksjonen, blant annet gjennom å identifisere og fjerne sløsing. Det var både en øyeåpner og bidro til mange engasjerte diskusjoner om mulige forbedringer blant deltagerne.

Videre var det veldig interessant å trene på å kartlegge material- og informasjonsflyten i en av bedriftens sentrale verdistrømmer. «Problemene vi erfarer – og ønsker å gjøre noe med – kom tydelig frem, og vi ser at verdistrømskartlegging og – analyse er et kraftfullt verktøy for å forstå og kunne forbedre våre verdiskapende prosesser», sier Carlsen.

«Jeg tror 5S vil være et naturlig sted for oss å starte Lean-reisen», sier Carlsen, «for det vil veldig fort bidra til stort engasjement og synlige resultater. Det er viktig for å få en god start på forbedringsarbeidet og den langsiktige kulturbyggingen.»

Nyheter fra Lean

09. mai 2018

Visualisering – synlig målstyring i egen virksomhet

Ett sentralt element i kurset er hvordan man gjennom synlige og tydelige mål kan få med seg teamet eller de ansatte til å trekke i samme retning. Hva er behovet? Hva er viktig for DIN virksomhet? Hva får prioritet?

SE MER

15. desember 2017

Lean kurs i Førde

Sist uke holdt vi Lean Yellow Belt og Lean Construction kurs for medarbeidere i lokale hjørnesteinsbedrifter i Førde. Stolte Sunnfjordinger, skeptiske og engasjerte skapte sammen med oss 2 flotte kursdager.

Målbart utbytte av kurset
Tilbakemeldinger fra deltagerne viste at forventningene ble overgått. På en skala fra 0-6 var deltagernes forventninger 4,7 – opplevelsen var 5,2.

SE MER

29. november 2017

Cutters AS – kutter både hår og sløsing

EN seriøs utfordrer til den etablerte delen av frisørbransjen har meldt sin ankomst. Frisørkjeden Cutters
15 Minutes Haircut
– Cut time
– Cut hair
– Cut cost
– Kunden blir ikke «prakket på» dyre produkter de «ikke trenger»
– En «grønn» bedrift – uten bruk av kjemikalier

SE MER