Industri

LEAN har sin opprinnelse i industrien. De grunnleggende prinsippene som anvendes i LEAN-prosjekter, uavhengig av bransje, er tuftet på industriens erfaringer.

Noen regner seg tilbake til slutten av 1800-tallet med Taylor og hans oppfatning av medarbeideres muligheter for å påvirke produktiviteten. LEAN er særlig knyttet til utviklingen
i Japansk industri etter 2.verdenskrig. her ble grunnlaget lagt for utvikling av prinsipper effektiv produksjonsflyt, gode verktøy som hjelpemiddel for å skape forbedringer, og ikke minst utviklet et tankesett, en grunnleggende kultur for egendrevet kontinuerlig forbedring, som vi alle søker.

I lean consulting søker vi å videreformidle denne tenkningen og verktøyene på best mulig måte.

Vi har over mange år arbeidet med industrivirksomheter i ulike bransjer. Særlig har vi erfaring fra det som kalles fast moving consumer goods, f.eks dagligvarer, næringsmiddel, teknologi, energi, og bygg/anlegg.

Vi er involvert i visjons- og strategiarbeid så vel som prosessforbedringer i produksjon og administrative funksjoner. Ikke minst støtter vi virksomhetene i gjennomføringen av workshops, samt trenings-/ og opplæringsaktiviteter.

kontaktperson:

Gunnar Førsund

Daglig leder / Ansvarlig partner

977 55 500
gunnar.forsund@lean.no

Nyheter fra Lean

09. mai 2018

Visualisering – synlig målstyring i egen virksomhet

Ett sentralt element i kurset er hvordan man gjennom synlige og tydelige mål kan få med seg teamet eller de ansatte til å trekke i samme retning. Hva er behovet? Hva er viktig for DIN virksomhet? Hva får prioritet?

SE MER

15. desember 2017

Lean kurs i Førde

Sist uke holdt vi Lean Yellow Belt og Lean Construction kurs for medarbeidere i lokale hjørnesteinsbedrifter i Førde. Stolte Sunnfjordinger, skeptiske og engasjerte skapte sammen med oss 2 flotte kursdager.

Målbart utbytte av kurset
Tilbakemeldinger fra deltagerne viste at forventningene ble overgått. På en skala fra 0-6 var deltagernes forventninger 4,7 – opplevelsen var 5,2.

SE MER

29. november 2017

Cutters AS – kutter både hår og sløsing

EN seriøs utfordrer til den etablerte delen av frisørbransjen har meldt sin ankomst. Frisørkjeden Cutters
15 Minutes Haircut
– Cut time
– Cut hair
– Cut cost
– Kunden blir ikke «prakket på» dyre produkter de «ikke trenger»
– En «grønn» bedrift – uten bruk av kjemikalier

SE MER