Ideelle organisasjoner

Idrettsklubber og frivillige organisasjoner kan være underlagt reguleringer og ha en mer kompleks organisering enn mange næringsvirksomheter.

Eksempler på dette kan være:

  • Organisasjon bestående av flere juridiske selskap med direkte interessekonflikter med hensyn til kortsiktig økonomi.
  • Store utfordringer med hensyn til kontinuitet da nøkkelkompetanse sitter på valg og byttes ofte
  • Frivillig apparat med ulik forutsetning for å delta
  • LEAN tenkningen fokuserer på disse utfordringene gjennom:
    • Felles målbilde med utgangspunkt i kundens / brukerens behov
  • Oversikt over prosesser og kritiske fokusområder muliggjør en ryddig overlevering og sikrer kontinuitet.
  • Tydelige roller og ansvar bevisstgjør og inspirerer det frivillige apparatet.
  • I samarbeid med Norges Golfforbund har vi utarbeidet og startet uttestingen av et LEAN program med spesialtilpassede metoder og verktøy, samt implementering som ivaretar spesielle krav og problemstillinger innen denne type virksomheter.

Programmet har allerede vist tydelig forbedring i fokusområdene. Oppfølging og ivaretakelse av det frivillige apparatet stiller store krav til ledelse med struktur og effektivitet. Programmet har vist hvilket fantastisk uutnyttet potensial dette utgjør.

kontaktperson:

Gunnar Førsund

Daglig leder / Ansvarlig partner

977 55 500
gunnar.forsund@lean.no

Nyheter fra Lean

09. mai 2018

Visualisering – synlig målstyring i egen virksomhet

Ett sentralt element i kurset er hvordan man gjennom synlige og tydelige mål kan få med seg teamet eller de ansatte til å trekke i samme retning. Hva er behovet? Hva er viktig for DIN virksomhet? Hva får prioritet?

SE MER

15. desember 2017

Lean kurs i Førde

Sist uke holdt vi Lean Yellow Belt og Lean Construction kurs for medarbeidere i lokale hjørnesteinsbedrifter i Førde. Stolte Sunnfjordinger, skeptiske og engasjerte skapte sammen med oss 2 flotte kursdager.

Målbart utbytte av kurset
Tilbakemeldinger fra deltagerne viste at forventningene ble overgått. På en skala fra 0-6 var deltagernes forventninger 4,7 – opplevelsen var 5,2.

SE MER

29. november 2017

Cutters AS – kutter både hår og sløsing

EN seriøs utfordrer til den etablerte delen av frisørbransjen har meldt sin ankomst. Frisørkjeden Cutters
15 Minutes Haircut
– Cut time
– Cut hair
– Cut cost
– Kunden blir ikke «prakket på» dyre produkter de «ikke trenger»
– En «grønn» bedrift – uten bruk av kjemikalier

SE MER