Administrasjon

Utfordringen for mange ligger i at oppgavene blir flere og du får ikke flere ressurser eller flere arbeidstimer. LEAN administrasjon skal bidra til at vi det blir mulig å møte krav som økt produktivitet, kortere behandlingstider og jevn kvalitet. Vi tenker også LEAN administrasjon skal bidra til redusert stress, og god trivsel.

Alle virksomheter har administrative prosesser. Det er i grunnen de det er flest av. Det er ikke varer det er snakk om. Det er saker og temaer i alle mulige prosesser fra ledelsesprosesser til praktiske arbeidsprosesser.

Vår jobb er å bidra til at det utvikles smartere administrative prosesser. Dette innebærer å sette fokus på kunde-/brukerverdi og fjerne eller redusere det som ikke skaper verdi.

Vi tenker at prosessene ikke bare skal bli forbedret en gang for alle, – for slik er ikke LEAN-tenkningen. Vi må i våre prosjekter bidra til at det blir etablert et system og tenkning for kontinuerlig forbedring. Altså må det settes fokus på kultur og erfaringsoverføring til virksomheten. Når konsulenten forlater virksomheten så SKAL det ligge igjen erfaringer og konkrete hjelpemidler som bidrar til at det er mulig å drive forbedringsarbeidet videre.

I mange år har Lean Consulting hjulpet virksomheter i privat og offentlig sektor med LEAN administrasjon.

Kontaktpersoner:

Heine Olsen

Heine Olsen

Partner / Seniorrådgiver

95925996
heine.olsen@lean.no

John-Are Tharaldsen

Partner/Kursansvarlig

930 08 817
john-are.tharaldsen@lean.no

Nyheter fra Lean

10. september 2018

Størst i Bergen. Tilfører byggebransjen prinsippene om slank produksjon gjennom Lean.

Byggebransjen er i kraftig vekst. Og prinsippene for slank produksjon, som er hentet fra japansk produksjonsindustri, er på full fart inn i bransjen. Lean Consulting i Bergen har etter to års drift i Hordaland og Sogn og Fjordane, seilt opp som en dominerende kursleverandør av Lean i Bergen og omegn.

SE MER

09. mai 2018

Visualisering – synlig målstyring i egen virksomhet

Ett sentralt element i kurset er hvordan man gjennom synlige og tydelige mål kan få med seg teamet eller de ansatte til å trekke i samme retning. Hva er behovet? Hva er viktig for DIN virksomhet? Hva får prioritet?

SE MER

15. desember 2017

Lean kurs i Førde

Sist uke holdt vi Lean Yellow Belt og Lean Construction kurs for medarbeidere i lokale hjørnesteinsbedrifter i Førde. Stolte Sunnfjordinger, skeptiske og engasjerte skapte sammen med oss 2 flotte kursdager.

Målbart utbytte av kurset
Tilbakemeldinger fra deltagerne viste at forventningene ble overgått. På en skala fra 0-6 var deltagernes forventninger 4,7 – opplevelsen var 5,2.

SE MER