Det er resultatene som teller!

Vi innfører Lean i private og offentlige virksomheter og har gjort det i 15 år. Vår ambisjon er å være ledende i utvikling av Lean-tenkning tilpasset norsk kultur slik at vi bidrar til å styrke Norges velferd, muligheter for vekst og en stadig mer berikende arbeidshverdag for alle medarbeidere.

KONTAKT

Bedriftsrådgivning

Vi jobber sammen med kundene for å bidra til bedre prestasjoner. Praktisere, ikke bare teori.Kulturutvikling, ikke bare verktøy. Involvering, ikke bare analyser

Våre ressurser

Lean rekrutterer mennesker både fra rådgivningsmiljøer og blant linjeledere, og har derfor fleksible ressurser som kan tilpasses oppdragsgiverens behov.

Lean Akademiet

Vårt mål med å sette kompetanseutvikling på dagsorden er å bidra til utvikling av organisasjonen, teamene og ikke minst den enkelte medarbeider.

Meld deg på våre kurs!

Lean Consulting skal være Norges ledende leverandør av kurs og sertifiseringer innen LEAN og kontinuerlig forbedring! Vi har kursholdere med lang operativ Lean-erfaring både gjennom linjeledelse og som konsulenter mot både offentlige og private virksomheter.

Nyheter fra Lean

04. juli 2017

Frokostseminar: Digitalisering + LEAN – fortrinn eller utfordring?

Verden er i omstilling – digitaliseringen påvirker alle bransjer og sektorer. Digitalisering betyr endring, og for å lykkes med endringsledelse må lederen evne å sette digitalisering inn i en strategisk kontekst.

SE MER
Måke med krabbe

03. juli 2017

Slik får du flere kunder

Lean Consulting feirer 15-årsjubileum i 2017. Vi er et av Norges eldste Lean-hus. Vi er stolte over hva vi hva vi har oppnådd så langt. Nå er vi klar for å ta neste steg!

SE MER

27. juni 2017

LEAN kurs i Stavanger i juni

Charles Tjessem presenterte sin LEAN implementeringsplan for ”Gamleveien Sykehjem” som skal øke livskvaliteten til de eldre, samtidig som driften blir mer effektiv og de ansattes trivsel øker. Vi tror det er fullt mulig ved en LEAN tilnærming.

SE MER